URN:NBN

Kriteriji dodjele

URN:NBN može se dodijeliti digitalnoj građi (izvorno digitalnoj i digitaliziranoj) koja je dio digitalnih knjižnica, digitalnih zbirki, repozitorija, digitalnih arhiva i opisana je metapodacima.

URN:NBN se dodjeljuje sljedećim vrstama digitalnih (izvorno digitalnih i digitaliziranih) objekata: izvorno digitalne i digitalizirane knjige, izvorno digitalne i digitalizirane serijske publikacie (novine, časopisi, zbornici radova, godišnjaci i slično), mrežne stranice, službene publikacije, zvučna građa, note, zemljopisne i druge karte, slikovna djela (plakati, fotografije, grafike, razglednice i slično), brošure, letci, katalozi, programi, kalendari i slično, video zapisi, ocjenski radovi, istraživački podaci, baze podataka, poglavlje u knjizi, rad u zborniku, članak, virtualna zbirka, određenoj vrsti dokumenata kao što su izvješća, planovi itd.

URN:NBN se NE dodjeljuje: građi koja ne sadrži metapodatkovni opis, e-pošti, tražilicama, elektroničkim oglasnim pločama, obrascima, formularima, upisnim listovima.