URN:NBN

Identifikator URN:NBN može se dodijeliti online publikacijama koje su dio sustava za upravljanje digitalnom građom i u sustavu su opisane metapodacima.

URN:NBN se dodjeljuje sljedećim vrstama digitalnih objekata: e-knjige, e-serijske publikacije (novine, časopisi, zbornici radova, godišnjaci i slično), mrežne stranice, službene publikacije, zvučna građa, note, zemljopisne i druge karte, slikovna djela (plakati, fotografije, grafike, razglednice i slično), brošure, letci, katalozi, programi, kalendari i slično, video zapisi, ocjenski radovi, istraživački podaci, baze podataka, poglavlje u knjizi, rad u zborniku, članak, određenoj vrsti dokumenata kao što su izvješća, planovi itd.

URN:NBN se NE dodjeljuje: građi koja ne sadrži metapodatkovni opis, e-pošti, tražilicama, elektroničkim oglasnim pločama, obrascima, formularima, upisnim listovima, zapisima koji okupljaju online publikacije poput zbirki, nakladničkih nizova itd.