URN:NBN

Što je URN:NBN?

URN:NBN (Uniform Resource Name : National Bibliography Number) je identifikator koji osigurava jedinstveno i trajno identificiranje online publikacija bez obzira na mjesto njihove pohrane. Dodjela jedinstvenog trajnog identifikatora URN:NBN osigurava dugoročni pristup pohranjenim online publikacijama.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu odgovorna je za prihvat i trajnu pohranu online publikacija koje ulaze u obuhvat obveznog primjerka u skladu s odredbama Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019) kao i ocjenskih radova u skladu sa Zakonom o znanosti i visokom obrazovanju (NN, 94/13). Upravljanje prihvatom i trajnom pohranom uključuje i dodjelu trajnih identifikatora pohranjenoj građi.

2015. godine NSK je uspostavila sustav za dodjelu jedinstvenog identifikatora URN:NBN za građu pohranjenu u vlastite sustave za upravljanje digitalnom građom kao i za ostale sustave. Uz jedinstveni identifikator sustav URN:NBN osigurava i trajni pristup pohranjenom objektu upravljanjem pristupom u sklopu resolvera.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu upravlja i dodjeljuje identifikator URN:NBN iz imenskog prostora (namespace) "urn:nbn:hr".

Uz građu koja pristiže kao obvezni primjerak, NSK dodjeljuje trajni identifikator URN:NBN i ostalim vrstama digitalnih objekata pohranjenim u sustavima za upravljanje digitalnom građom za koje su odgovorne druge ustanove, a koji zadovoljavaju uvjete dodjele URN:NBN-a.

Struktura URN:NBN-a

Svi URN:NBN-ovi koje dodjeljuje Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu sadrže sljedeću strukturu:

URN:NBN:HR:PREFIKS (troznamenkasti broj) -NBN-niz (šesteroznamenkasti broj)

hr označava imenski prostor države u kojoj se dodjeljuje trajni identifikator, prefiks je u obliku troznamenkastog broja i označava ustanovu/repozitorij koji pohranjuje digitalnu građu te jedinstveni NBN niz u obliku šesteroznamenkastog broja.

Primjer: urn:nbn:hr:230:431621