URN:NBN

Uključivanje u sustav dodjele identifikatora URN:NBN mogu zatražiti javne (kulturne i znanstvene) ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Digitalne publikacije podnositelja zahtjeva moraju se nalaziti u pouzdanom repozitoriju s odgovarajućim skupom metapodataka.

Zahtjev za uključivanje u sustav URN:NBN podnosi se online ispunjavanjem obrasca za dodjelu URN:NBN prefiksa i API ključa.

Prednosti dodjele identifikatora URN:NBN u NSK

• Pouzdano referenciranje digitalnih objekata • Korištenje identifikatora URN:NBN jamči pružanje trajnih, dosljednih, stabilnih poveznica u knjižničnim katalozima i na portalima

Usluga dodjele identifikatora URN:NBN je besplatna.

Obrazac

Za uključivanje u sustav URN:NBN potrebno je ispuniti obrazac za dodjelu URN:NBN prefiksa i API ključa te ga otisnuti, ovjeriti i poslati poštom, a skenirani obrazac sa svim navedenim podacima poslati elektroničkom poštom na urn-nbn@nsk.hr.

Kontakt podaci:

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Odjel Informacijskih tehnologija (URN:NBN/naziv arhiva ili repozitorija)
Hrvatske bratske zajednice 4
10000 Zagreb.
e- mail: urn-nbn@nsk.hr