URN:NBN

Što je URN:NBN?

URN:NBN (Uniform Resource Name : National Bibliography Number) osigurava jedinstveno i trajno identificiranje digitalne (izvorno digitalne i digitalizirane) građe bez obzira na mjesto njihove pohrane.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu odgovorna je za prihvat i trajnu pohranu digitalne građe uključujući i online publikacije koje ulaze u obuhvat obveznog primjerka u skladu s odredbama Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019), Pravilnika o obveznom primjerku (66/2020), Standarda za digitalne knjižnice (NN103/2021) kao i ocjenskih radova u skladu sa Zakonom o znanosti i visokom obrazovanju (NN, 94/13). Upravljanje prihvatom i trajnom pohranom digitalne građe uključuje i dodjelu trajnih identifikatora pohranjenoj građi.

2015. godine NSK je uspostavila sustav za dodjelu URN:NBN-a za digitalnu građu pohranjenu u sustave digitalne knjižnice, digitalne zbirke, repozitorije i digitalne arhive. URN:NBN osigurava trajni pristup pohranjenom objektu pomoću resolvera.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu upravlja i dodjeljuje identifikator URN:NBN iz imenskog prostora (namespace) "urn:nbn:hr".

Uz digitalnu građu (izvorno digitalnu i digitaliziranu) koja pristiže kao obvezni primjerak, URN:NBN dodjeljuje se i ostalim vrstama digitalnih objekata pohranjenim u sustavima za upravljanje digitalnom građom (digitalnim knjižnicama, repozitorijima, digitalnim arhivima i digitalnim zbirkama) za koje su odgovorne druge ustanove, a koji zadovoljavaju uvjete dodjele URN:NBN-a.

Struktura URN:NBN-a

Svi URN:NBN-ovi koje dodjeljuje Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu sadrže sljedeću strukturu:

URN:NBN:HR:PREFIKS (troznamenkasti broj) -NBN-niz (šesteroznamenkasti broj)

hr označava imenski prostor države u kojoj se dodjeljuje URN:NBN, prefiks je u obliku troznamenkastog broja i označava ustanovu/repozitorij koji pohranjuje digitalnu građu te jedinstveni NBN niz u obliku šesteroznamenkastog broja.

Primjer: urn:nbn:hr:230:431621