URN:NBN

Postani član

Dodjelu URN:NBN-a mogu zatražiti javne (kulturne i znanstvene) ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje sadrže digitalne knjižnice, digitalne zbirke, repozitorije i digitalne arhive..

Digitalne (izvorno digitalne i digitalizirane) publikacije podnositelja zahtjeva moraju biti pohranjene u pouzdanom repozitoriju/digitalnoj knjižnici, digitalnoj zbirci/digitalnom arhivu s odgovarajućim skupom metapodataka.

Zahtjev za uključivanje u sustav URN:NBN podnosi se online ispunjavanjem obrasca za dodjelu URN:NBN prefiksa i API ključa.

Prednosti dodjele identifikatora URN:NBN u NSK

• Pouzdano referenciranje digitalnih objekata • Korištenje URN:NBN-a jamči pružanje trajnih, dosljednih, stabilnih poveznica na portalima, bazama podataka, digitalnim knjižnicama itd.

Usluga dodjele identifikatora URN:NBN je besplatna.

Obrazac

Za uključivanje u sustav URN:NBN potrebno je ispuniti obrazac za dodjelu URN:NBN prefiksa i API ključa te ga otisnuti, ovjeriti i poslati poštom, a skenirani obrazac sa svim navedenim podacima poslati elektroničkom poštom na urn-nbn@nsk.hr.

Kontakt podaci:

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Odjel Informacijskih tehnologija (URN:NBN/naziv arhiva ili repozitorija)
Hrvatske bratske zajednice 4
10000 Zagreb.
e- mail: urn-nbn@nsk.hr